Kocha się nie za cokolwiek…

Kocha się nie za cokolwiek,...


Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic. Jan Twardowski

Loading…

0