Cytaty w kategorii: Rodzina

Niewiele rzeczy kształtuje człowieka tak, jak jego rodzina. Otaczający nas najbliżsi wywierają przecież ogromny wpływ na nasz sposób postrzegania świata. Dają oni też konieczne wsparcie w codziennych zmaganiach z rzeczywistością. Na tym nie kończą się jednak jej zadania. Rodzina może również decydować o naszej pozycji społecznej i szansach na dostatnią przyszłość. Przynależność rodzinna była niezwykle ważnym elementem historii naszego świata. Często decydowała ona o przebiegu ważnych wydarzeń,a nawet losach całych kontynentów. Nic więc dziwnego, że rodzina i związane z nią zagadnienia stały się niezwykle popularnym tematem. Dobrze świadczą o tym liczne cytaty, sentencje i aforyzmy, zainspirowane tą złożoną tematyką.