in

Kochać kogoś to przede wszystkim…

6

„Kochać kogoś to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.”
– William Wharton, „Tato”