in

Poddający się nigdy nie wygrywa…

Napoleon Hill – cytaty

Poddający się nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy nie poddaje.