in

Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami…

Laozi – cytaty

Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem. Stumilowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku.