in

Definiowanie Boga…

Definiowanie Boga...

Definiowanie Boga jest Jego zaprzeczeniem. Joseph Murphy