in ,

Widoczne zmęczenie Europejczyków

Widoczne zmęczenie Europejczyków

Widoczne zmęczenie Europejczyków – fizyczne i biologiczne – jest z pewnością wyrazem zmęczenia ideowego i duchowego. Jest dowodem, że Europa nie ma już wiary w wartości, które stworzyły ten kontynent. Benedykt XVI