in

Nikomu nie bądźcie nic dłużni

Nikomu nie bądźcie nic dłużni

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. św. Paweł z Tarsu