in

Przed człowiekiem schronić się można tylko…

Przed człowiekiem schronić się można tylko...

Przed człowiekiem schronić się można tylko w objęciach drugiego człowieka. Witold Gombrowicz