in ,

Na pierwszym miejscu umieszczam…

Na pierwszym miejscu umieszczam...

Na pierwszym miejscu umieszczam poświęcenie, patriotyzm i miłość ojczyzny, której się pragnie służyć duszą i ciałem. Stefan Korboński