in ,

Trud podejmowany dobrowolnie…

Trud podejmowany dobrowolnie...

Trud podejmowany dobrowolnie lżejszymi czyni trudy konieczne… – Demokryt