in , ,

Smutna jest epoka…

Smutna   jest   epoka,  w  któ

Smutna jest epoka, w której uczciwe nazywa się naiwnym, a szczere głupim.Kazimierz Przerwa-Tetmajer