in

Czyż nie wie pani, że istnieją…

 Czyż nie wie pani, że istniej

„Czyż nie wie pani, że istnieją dusze wiecznie udręczone? Potrzebują kolejno marzeń i czynów, najczystszych uczuć i najdzikszych namiętności i tak popełniają wszelkiego rodzaju wybryki i szaleństwa.”Gustave Flaubert