in , , ,

Wy, czarni siewcy wojny…

1

Wy, czarni siewcy wojny, mówcie tylko o nienawiści do wszystkiego, co nie jest wasze, mówcie o egoizmie, lecz nigdy nie używajcie słowa „miłość”, ponieważ w waszych ustach to święte słowo „miłość” staje się brudne. Ludwik Zamenhof