in ,

Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień…

dobre-slowo

Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na krople miodu niż na baryłkę octu. Św. Franciszek Salezy