in ,

Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie…

Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie...

Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie, może ci się kiedyś uda zostać kierownikiem i pracować dwanaście… Robert Lee Frost