in

Ważniejsze jest nie zwycięstwo…

Cytaty o zwycięstwie: Ważniejsze jest nie zwycięstwo...

Cytaty Ajschylosa

„Ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa”.

– Ajschylos