in ,

Każdy naród ma taki rząd…

2

Każdy naród ma taki rząd, na jaki zasłużył. Joseph de Maistre