in ,

Osoba, która twierdzi…

osoba-ktora-tworzy

„Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi”. Chińskie przysłowie