in ,

Geniusz to wynik 1 procenta…

Geniusz to wynik 1 procenta...

Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia… Thomas Alva Edison