in

Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać…

Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać...

Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać. Pozbawiony bezinteresowności przestanie być sportem, a nie stanie się cyrkiem. () Bohdan Tomaszewski