in

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie…

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie...

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców. Ignacy Loyola