in

Z początku porwał mię śmiech pusty…

Z początku porwał mię śmiech pusty...

Z początku porwał mię śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Adam Mickiewicz