in

Nie ma miłości wielu…

Cytaty o miłości: Nie ma miłości wielu...

Cytaty Vladimira Holana

„Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem…”

– Vladimír Holan