in , ,

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie…

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie...

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Ewangelia wg św. Łukasza 6, 37

potępienie, ewangelia-wg-świętego-łukasza, cytaty-o-potępieniu, osądzanie, cytaty-o-osądzaniu, odpuszczanie, cytaty-o-odpuszczaniu, przebaczanie, cytaty-o-przebaczaniu,