in , ,

Życie jest ciągiem doświadczeń…

Cytaty o życiu, cytaty o doświadczeniu: Życie jest ciągiem doświadczeń...

Henry Ford – cytaty

„Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić”.

– Henry Ford