in

Sukces jest sumą małych wysiłków…

Sukces jest sumą małych wysiłków...

Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzalnych dzień po dniu.Collier