in ,

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie…

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie...

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. Władysław Reymont