in

W Polsce najgwałtowniej i najbezwzględniej potępia się ludzi nie za to…

W Polsce najgwałtowniej i najbezwzględniej potępia się ludzi nie za to...

W Polsce najgwałtowniej i najbezwzględniej potępia się ludzi nie za to, że źle czynią, lecz za to, że inaczej myślą. Jerzy Andrzejewski