in

Każdy człowiek jest skończonym idiotą…

12

Elbert Hubbard – cytaty

Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
– Elbert Hubbard