in , ,

Związki między ludźmi zaczynają się od…

6

Związki między ludźmi zaczynają się od nieśmiałego, lękliwego użycia wielkich słów, co do których mamy nadzieję, że już wkrótce będą pasować […].

– Jonathan Carroll