in ,

Samotność byłaby idealnym stanem…

9

Samotność byłaby idealnym stanem, gdyby można było wybrać sobie ludzi, których się uniknie.

– Karl Kraus