in , ,

Nie istnieją strefy zapomnienia…

11

Nie istnieją strefy zapomnienia. Przynajmniej jeden człowiek zawsze utrzyma się przy życiu i zda relację.

– Hannah Arendt