in

Chociaż serce ludzkie tęskni za Prawdą….

26-chociaz-serce-ludzkie

[…] chociaż serce ludzkie tęskni za Prawdą, […] pierwszą reakcją istot ludzkich na Prawdę jest wrogość i strach.

– Anthony de Mello