in

Jakież zalety potrzebne są, aby wytworzyć doskonałego człowieka?

1

Jakież zalety potrzebne są, aby wytworzyć doskonałego człowieka? Zimna głowa, gorące serce, trzeźwy sąd i zdrowe ciało.

Ralph Waldo Emerson