in

Wspaniałe sukcesy osiągają tylko ci…

6

Wspaniałe sukcesy osiągają tylko ci, którzy ośmielili się uwierzyć, że coś w nich samych jest potężniejsze od okoliczności.

– Bruce Barton