in , ,

Wspaniałość człowieka to nie ilość…

Wspaniałość człowieka to nie ilość...

Wspaniałość człowieka to nie ilość nabytego bogactwa, ale jego prawość i zdolności do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi dookoła. Bob Marley