in ,

Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre…

Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre...

Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu. Sokrates