in , ,

I właściwie, kto wódki nie pije…

I właściwie, kto wódki nie pije...

I właściwie, kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem, tak. Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem. Kazik Staszewski