in

Jeśli jednostka obrabuje inną jednostkę…

Jeśli jednostka obrabuje inną jednostkę...

Jeśli jednostka obrabuje inną jednostkę, to nazywa się to rabunkiem. Jeśli czyni to grupa – sprawiedliwością społeczną. Nicolas Gomez Davila