in ,

Każdy z nas no­si w so­bie piękno…

Każdy z nas no­si w so­bie piękno...

Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć… Eric Emmanuel Schmitt