in , , , ,

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka…

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka...

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.Tadeusz Borowski