in ,

W całym życiu szanuj prawdę…

W całym życiu szanuj prawdę...

W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. Sokrates