in , ,

Dobry człowiek woli sam cierpieć…

Dobry człowiek woli sam cierpieć...

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć… Piotr Skarga