in , ,

Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje…

Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje...

Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi. Ramon Gomez de la Serna