in , ,

Jesteśmy tym, co w swoim życiu…

14

„Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”.
– Arystoteles