in

Uczucia tych, których przestaliśmy kochać…

24

„Uczucia tych, których przestaliśmy kochać, są zawsze śmieszne”.
– Oscar Wilde