in ,

Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu…

29

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia”.

– Albert Camus