in ,

Nieżonaci znacznie więcej wiedzą o kobietach…

Nieżonaci znacznie więcej wiedzą o kobietach...

Nieżonaci znacznie więcej wiedzą o kobietach niż żonaci – inaczej także byliby żonaci.Henry Louis Mencken