in ,

Jeśli pozostaniemy zamknięci w samych sobie…